Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Μηνύματα - vento

1
Επί της ουσίας:

Το συμπέρασμα αποσύνδεσης μικροβίων με προστατίτιδα δεν προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, αυτό είναι ΕΠΙΕΙΚΩΣ ένα νοητικό άλμα στο κενό που πραγματοποίησες εσύ...ΣΥ ΕΙΠΑΣ
Οι ερευνητές ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτά που είπαν στα συμπεράσματα της μελέτης...

Αυτό αποδεικνύεται και από το link που παρέθεσες, στο βαθμό βέβαια αξιοπιστίας που μπορούμε να αποδώσουμε στην wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_prostatitis/chronic_pelvic_pain_syndrome

Η εν λόγω μελέτη με αύξοντα αριθμό 36 στο άρθρο της wikipedia, χρησιμοποιείται μόνο στο κεφάλαιο DIAGNOSIS (Διάγνωση), επαναλαμβάνοντας αυτό που προσεκτικά είπαν οι ερευνητές:
ΠαράθεσηHealthy men have slightly more bacteria in their semen than men with CPPS.[36] The high prevalence of WBCs and positive bacterial cultures in the asymptomatic control population raises questions about the clinical usefulness of the standard 4-glass test as a diagnostic tool in men with CP/CPPS.[36]
Παράθεση
"Οι υγιείς άνδρες βρέθηκαν να έχουν ελαφρά περισσότερα βακτήρια στο σπέρμα τους από τους άνδρες με CPPS. Η υψηλή επικράτηση Λευκών αιμοσφαιρίων και οι θετικές καλλιέργειες βακτηρίων στην ομάδα των μη ασθενών εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κλινική χρησιμότητα του τυποποιημένου τέστ των 4 ποτηριών ως διαγνωστικό εργαλείο σε άνδρες με CP/CPPS".

Αυτή είναι η όλη χρήση της "κατ΄εξοχήν μελέτης που αποσύνδεσε στους ερευνητές τα μικρόβια με την πάθηση" όπως αναφέρεται σε άλλο μέρος του link της wikipedia και όχι στην παράθεσή σου...

Το συμπέρασμα αποσύνδεσης μικροβίων με προστατίτιδα δεν προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, αυτό είναι ΕΠΙΕΙΚΩΣ ένα νοητικό άλμα στο κενό που πραγματοποίησες εσύ...ΣΥ ΕΙΠΑΣ

Αντιθέτως, η παράθεση που έχεις θέσει από το link της wikipedia δεν αναφέρεται καθόλου στην εν λόγω μελέτη αλλά...σε άλλη μελέτη...!!!

Ας ξαναδούμε την σχετική παράθεση αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΗ αυτή τη φορά και κυρίως με μία λεξούλα (EDITORIAL) που περνάω αμετάφραστη στο Ελληνικό κείμενο:

ΠαράθεσηThe bacterial infection theory that for so long had held sway in this field was shown to be unimportant in a 2003 study from the University of Washington team led by Dr Lee and Professor Richard Berger. The study found that one third of both normal men and patients had equal counts of similar bacteria colonizing their prostates.[16] This view was endorsed by Dr Anthony Schaeffer, Professor and Chairman of the Department of Urology at Northwestern University, in a 2003 editorial of The Journal of Urology, in which he stated that "...these data suggest that bacteria do not have a significant role in the development of the chronic pelvic pain syndrome",[17] and a year later with his colleagues he published studies showing that antibiotics are essentially useless for CP/CPPS.
Παράθεση
    Η θεωρία της βακτηριακής μόλυνσης που για τόσο καιρό επικρατούσε σε αυτό το πεδίο, αποδείχτηκε πως είναι ασήμαντη σε μια έρευνα του πανεπιστήμιου της Washington με επιβλέποντα τον Δρ. Lee και τον Δρ. Richard Berger. Η μελέτη βρήκε ότι το ένα τρίτο υγειών αλλά και ασθενών είχαν ίσο αριθμό παρόμοιων αποικιών βακτηρίων στους προστάτες τους.[16] Αυτή η άποψη υιοθετήθηκε από τον Δρ. Anthony Schaeffer καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος ουρολογίας του πανεπιστήμιου Northwestern σε ένα άρθρο EDITORIAL το 2003 στο Journal of Urology, στο οποίο έγραψε ότι: "αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι τα βακτήρια δεν παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Συνδρόμου Χρόνιου Πυελικού Άλγους" [17] και έναν χρόνο αργότερα με τους συναδέλφους του δημοσίευσε μελέτες που δείχνουν ότι στην ουσία τα αντιβιοτικά είναι άχρηστα για την Χρόνια Προστατίτιδα / Σύνδρομο Χρόνιου Πυελικού Άλγους.

Όοοοπα....για ποια μελέτη μιλάμε? Όχι βέβαια για την "κατ΄εξοχήν μελέτη που αποσύνδεσε στους ερευνητές τα μικρόβια με την πάθηση" με τίτλο:
"LEUKOCYTES AND BACTERIA IN MEN WITH CHRONIC PROSTATITIS / CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME COMPARED TO ASYMPTOMATIC CONTROLS" (Λευκοκύτταρα και βακτήρια σε ασθενείς με χρόνια προστατίτιδα / συνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους σε σύγκριση με ασυμπτωματική ομάδα ελέγχου).

Η μελέτη στην οποία αναφέρεται το link που παράθεσες στο άρθρο της wikipedia, έχει αύξοντα αριθμό 16 και είναι η εξής:

Lee JC, Muller CH, Rothman I, et al. (February 2003). "Prostate biopsy culture findings of men with chronic pelvic pain syndrome do not differ from those of healthy controls". J. Urol. 169 (2): 584–7; discussion 587–8.

"Ευρήματα καλλιεργιών βιοψίας προστάτη  ανδρών με σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου δεν διαφέρουν από αυτά των υγιών ανδρών"

Το abstract της μελέτης είναι διαθέσιμο στο link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12544312

Ποιά είναι τα συμπεράσματα της μελέτης?

ΠαράθεσηBacteria cultured from transperineal prostatic biopsies do not differ between men with and without chronic pelvic pain syndrome. Prostatic bacteria obtained by biopsy are probably not etiologically related to the symptoms in the majority of men with chronic pelvic pain syndrome
ΠαράθεσηΟι καλλιέργειες βακτηρίων από διαπερινεϊκές βιοψίες του προστάτη δεν διαφέρουν μεταξύ των ανδρών με και χωρίς σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου. Τα ληφθέντα βακτήρια του προστάτη με βιοψία μάλλον δεν σχετίζονται αιτιολογικά με τα συμπτώματα της πλειονότητας των ανδρών με σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου

Πρόσεξε τώρα πόσο προσεκτικοί είναι και αυτοί οι ερευνητές:
"Τα ληφθέντα βακτήρια του προστάτη με βιοψία ΜΑΛΛΟΝ δεν σχετίζονται αιτιολογικά με τα συμπτώματα της πλειονότητας των ανδρών με σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου"

ΜΑΛΛΟΝ...το κατάλαβες? ΜΑΛΛΟΝ... και όπως γράφει το αυθεντικό κείμενο: "PROBABLY"

Τι έγινε στην συνέχεια? Η Wikipedia έγραψε στην παράθεσή σου:

ΠαράθεσηΗ θεωρία της βακτηριακής μόλυνσης που για τόσο καιρό επικρατούσε σε αυτό το πεδίο, αποδείχτηκε πως είναι ασήμαντη σε μια έρευνα του πανεπιστήμιου της Washington με επιβλέποντα τον Δρ. Lee και τον Δρ. Richard Berger. Η μελέτη βρήκε ότι το ένα τρίτο υγειών αλλά και ασθενών είχαν ίσο αριθμό παρόμοιων αποικιών βακτηρίων στους προστάτες τους.

Μα καλά πως το ΜΑΛΛΟΝ των ερευνητών έγινε ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ στην Wikipedia?
Μήπως γιατί:

ΠαράθεσηΑυτή η άποψη υιοθετήθηκε από τον Δρ. Anthony Schaeffer καθηγητή και πρόεδρο του τμήματος ουρολογίας του πανεπιστήμιου Northwestern σε ένα άρθρο EDITORIAL το 2003 στο Journal of Urology,...

Όοοοοπα...! Που υιοθετήθηκε λέει? Σε ένα άρθρο EDITORIAL? Τι σημαίνει άρθρο EDITORIAL?
...ΑΡΘΡΟ ΓΝΩΜΗΣ...ΟΧΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ...

Ο Δρ. Anthony Schaeffer υιοθέτησε το ΜΑΛΛΟΝ των ερευνητών για να εκφράσει ΓΝΩΜΗ στο EDITORIAL του Journal of Urology...Μπορούσε να το κάνει αυτό?

Βεβαίως...γιατί φρόντισε και αυτός να είναι πολύ προσεκτικός...την γνώμη του είπε ο άνθρωπος ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΤΙΠΟΤΑ...και μάλιστα φροντίζοντας πριν εκφράσει την ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ να γράψει:
Παράθεση
The etiology of the chronic pelvic pain syndrome remains an enigma.

ΠαράθεσηΗ αιτιολογία του σύνδρομου χρόνιου πυελικού πόνου παραμένει ένα αίνιγμα.

Σε καμμία περίπτωση ο Δρ. Anthony Schaeffer δεν έκανε άλμα στο γκρεμό...ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ...ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ...

Το EDITORIAL του Journal of Urology όπου ο Δρ. Anthony Schaeffer ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ είναι διαθέσιμο στο link:
http://prostatitis.hostei.com/docs/schaeffereditorial.pdf

Πόσο σημαντικό είναι το Journal of Urology? Τόσο πολύ ώστε η Wikipedia να μην δει το ΜΑΛΛΟΝ στο paper των ερευνητών... και να γράψει ότι ο Δρ. Anthony Schaeffer υιοθέτησε το ΜΑΛΛΟΝ των ερευνητών για να εκφράσει ΓΝΩΜΗ στο EDITORIAL του Journal of Urology, χωρίς να αναφέρει ότι για τον ντόκτορα: "Η αιτιολογία του σύνδρομου χρόνιου πυελικού πόνου παραμένει ένα αίνιγμα". Αυτό είναι για την Wikipedia το: ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ότι είναι ασήμαντη η θεωρία της βακτηριακής μόλυνσης...

Πόσο σημαντικό είναι το εν λόγω άρθρο της Wikipedia? Δείτε το link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Chronic_prostatitis/chronic_pelvic_pain_syndrome

Όπου αναφέρεται:
ΠαράθεσηThis article has been rated as C-Class on the project's quality scale.
ΠαράθεσηΑυτό το άρθρο έχει βαθμολογηθεί ως C-Class στην κλίμακα της ποιότητας του έργου.

Ποιά είναι η εμπειρία των αναγνωστών (Reader's experience) για άρθρα C-Class στην Wikipedia?

ΠαράθεσηUseful to a casual reader, but would not provide a complete picture for even a moderately detailed study.
ΠαράθεσηΧρήσιμο για ένα περιστασιακό αναγνώστη, αλλά δεν παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ακόμα και για μια μέτριας λεπτομέρειας μελέτη

Μάλιστα...τέτοια επιστημονικότητα και εγκυρότητα το άρθρο της Wikipedia...

Δηλαδή ρε Phaethon μας παρέθεσες:
Παράθεσηαυτούσια παραπομπή από την wikipedia και το λήμμα Chronic Prostatitis / Chronic Pelvic Pain Syndrome

όπου:
1. η "κατ΄εξοχήν μελέτη που αποσύνδεσε στους ερευνητές τα μικρόβια με την πάθηση" είναι ανύπαρκτη στην παραπομπή και χρησιμοποιείται σε άλλο μέρος του άρθρου για να μας επαναλάβει ότι απλώς "εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κλινική χρησιμότητα του τυποποιημένου τέστ των 4 ποτηριών ως διαγνωστικό εργαλείο σε άνδρες με CP/CPPS"
2. η Wikipedia  γράφει  σε ένα άρθρο "Χρήσιμο για ένα περιστασιακό αναγνώστη, που δεν παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ακόμα και για μια μέτριας λεπτομέρειας μελέτη" ότι:
Ο Δρ. Anthony Schaeffer υιοθέτησε το ΜΑΛΛΟΝ των ερευνητών για να εκφράσει ΓΝΩΜΗ στο EDITORIAL του Journal of Urology, χωρίς να αναφέρει ότι για τον ντόκτορα: "Η αιτιολογία του σύνδρομου χρόνιου πυελικού πόνου παραμένει ένα αίνιγμα", και έτσι ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ λοιπόν ότι είναι ασήμαντη η θεωρία της βακτηριακής μόλυνσης... 8)

Τι μπορώ να πω μετά από όλα αυτά?

Phaethon, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ...χαλάρωσε και απόλαυσε την κουβεντούλα για να μην πάει στράφι η νευρομυική προσέγγιση σε όλους μας  :D

2
Ιστορικό Αναγνωστών / Απ: Ιστορικό από Vento
12 Νοεμβρίου, 2013, 10:50:44 ΜΜ
Για τον Evans:
Έχω δει μικρές, αόριστες και αινιγματικές αναφορές για την διασπορά των μικροβίων εντός του προστάτη σε συνέχεια προστατικών μαλάξεων. Αν έχεις να προτείνεις κάποιο σχετικό link ή κείμενο θα μας βοηθούσε όλους μας.

To UPOINT SYSTEM είχα προσπαθήσει να το βάλω σε κουβέντα με προηγούμενο ντόκτορα (καθηγητή Πανεπιστημίου), προσπαθώντας να διευρύνω την κουβέντα στην ενδεχόμενη πολυπαραγοντικότητα της πάθησης...δεν ήταν ο κατάλληλος για μια τέτοια προσέγγιση... ;D

Για τον LUCAS:
¨Οχι δεν είμαι τόσο χάλια για να ξεκινήσω μαλάξεις...επαναλαμβάνω ότι απλώς είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζω και μάλιστα έχοντας την "πολυτέλεια" από το προηγούμενο Πάσχα να έχω απαλλαγεί από τους αφόρητους πόνους χωρίς βέβαια να έχω θεραπευτεί.

Θα κάνω διορθικό, θα ξαναεπισκεφθώ λοιμωξιολόγο και βέβαια θα θέσω το ζήτημα  της αποτελεσματικότητα της πενικιλίνης στον εντερόκοκκο (augmentin)...και βλέπουμε για μια ενδεχόμενη θεραπεία...


3
Επί της διαδικασίας (2):

Δεν θεωρώ σωστό Phaethon να τροποποιείς συνεχώς τα μηνύματά σου. Δεν υπάρχει ένα μήνυμά σου στο συγκεκριμένο topic χωρίς τροποποίηση...ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ...χαλάρωσε και απόλαυσε την κουβεντούλα για να μην πάει στράφι η νευρομυική προσέγγιση σε όλους μας  :D
Έχεις ένα προσωρινό άκυρο από εμένα μεταστρέψιμο σύντομα ελπίζω...ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ...keep calm...

Ευχαριστώ επίσης για το feedback που μου δίνει το φόρουμ με τα τρία άκυρα (προς το παρόν)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
4
Επί της διαδικασίας:
Όσα έγραψε ο Evans με εκφράζουν 100%, δεν θα μπορούσα να τα εκφράσω καλύτερα ;)
Σε συνδυασμό με την αίσθηση χιούμορ της απάντησης στον Delta έχει ένα like από εμένα  8)

Συνεχίζεται...
5
Η απάντηση είναι "item"...ακριβώς η ίδια...

 
ΠαράθεσηThe high prevalence of WBCs and positive bacterial cultures in the asymptomatic control population raises questions about the clinical usefulness of the standard 4-glass test as a diagnostic tool in men with CP/CPPS.

...δηλαδή η έρευνα τους οδήγησε να αμφισβητούνε...αν τελικά έχει καμία χρησιμότητα να γίνεται εξέταση Stamey-Meares (!!)  (αυτό είναι το 4-glass test) εφόσον η εύρεση μικροβίων τελικά δεν λέει τίποτα.

Οι ερευνητές ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό που είπαν Phaethon:
"Η υψηλή επικράτηση Λευκών αιμοσφαιρίων και οι θετικές καλλιέργειες βακτηρίων στην ομάδα των μη ασθενών εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κλινική χρησιμότητα του τυποποιημένου τέστ των 4 ποτηριών ως διαγνωστικό εργαλείο σε άνδρες με CP/CPPS."

Είπαν αυτό και μόνο αυτό...Η φράση "εφόσον η εύρεση μικροβίων τελικά δεν λέει τίποτα" δεν βρίσκεται στα συμπεράσματα της μελέτης και υποθέτω βάσιμα ότι είναι δικιά σου και αποτελεί όχι πλέον νοητικό άλμα στο κενό αλλά κανονικό άλμα στο γκρεμό...πράγμα που δεν έκαναν οι ερευνητές...

Το συμπέρασμα αποσύνδεσης μικροβίων με προστατίτιδα δεν προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, αυτό είναι ΕΠΙΕΙΚΩΣ ένα νοητικό άλμα στο κενό που πραγματοποίησες εσύ...ΣΥ ΕΙΠΑΣ
Οι ερευνητές ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτά που είπαν στα συμπεράσματα της μελέτης...

Αν έχεις διάθεση μου στέλνεις και την μελέτη γιατί δεν την έχω....ότι γράφω είναι strictly ότι διαβάζω στο abstract της μελέτης. Αν οι ερευνητές ήθελαν να γράψουν ως συμπέρασμα την αποσύνδεση μικροβίων και προστατίτιδας θα το έγραφαν.


Keep it simple Phaethon...
6
Ιστορικό Αναγνωστών / Απ: Ιστορικό από Vento
11 Νοεμβρίου, 2013, 01:52:32 ΠΜ
Ωραία διευκρίνηση Phaethon  ;)
7
ΠαράθεσηΠαράθεση

    Διορθώστε με αν κάνω λάθος...

Κάνεις λάθος  ;) Στατιστικά μιλώντας, τα συμπεράσματά σου δεν στέκουν. Προσπάθησα (με λίγο χιούμορ) να σου δώσω στην προηγούμενη μου απάντηση μερικά αντι-παραδείγματα με χρήση της ίδιας λογικής που χρησιμποποιείς, αλλά προφανώς δεν το κατάλαβες. Sorry!

Παράθεση

    υποθέτω ότι υποβοηθήθηκες από την μελέτη που έχεις στην κατοχή σου...

  :o Όχι, τα νούμερα που ανέφερα υπάρχουν στο αρχικό μου ποστ (στη μελέτη). Γι'αυτό λέω πριν ότι κάτι δεν κατάλαβες μάλλον.

Ελπίζω να το συγχωρήσεις, αλλά εσύ δεν κατάλαβες ότι χρησιμοποίησα ένα αδιόρατο ειρωνικό (επίσης....) χιούμορ στην συγκεκριμένη φράση...Please, ξέχασέ το, δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε εκεί...Sorry...

Σε ότι αφορά όλα τα υπόλοιπα, το ότι τίθενται ερωτηματικά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και απαντήσεις είτε από εσένα είτε από την ιατρική κοινότητα, αλλιώς θα το είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημά μας. Και το να τίθενται ερωτηματικά δεν το θεωρώ λόγο αντιπαράθεσης, αλλά διαλόγου χωρίς πόρωση...Μικροβιοπαρμένοι, νευρομυϊκοί και οποιοιδήποτε άλλοι εάν έχουν να προσδώσουν κάτι για μένα είναι ευπρόσδεκτοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε παρακαλώ να μην εκλάβεις σε προσωπικό επίπεδο όσες παρατηρήσεις θα αναφέρω στη συνέχεια (και όσες αναφέρω κατά καιρούς). Η συμβολή σου στο φόρουμ είναι αυταπόδεικτη και σεβαστή....

Εγώ έθεσα παρατηρήσεις και όχι συμπεράσματα όπως αναφέρεις... Τα συμπεράσματα τα έχει αντιθέτως η εν λόγω μελέτη, μεταξύ αυτών:
"There is no difference in rates of localization of bacterial cultures for men with CP/CPPS compared to control men".
Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα Phaethon της μελέτης...
Όχι ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ προστατίτιδας και μικροβίων....οι ερευνητές δεν τόλμησαν να πουν κάτι τέτοιο...
Το συμπέρασμα αποσύνδεσης μικροβίων με προστατίτιδα δεν προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, αυτό είναι ένα νοητικό άλμα στο κενό που πραγματοποίησες εσύ...
Οι ερευνητές ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό που είπαν..."Δεν υπάρχει διαφορά στα ποσοστά εντοπισμού βακτηριακών καλλιεργιών σε άνδρες με CP/CPPS συγκρινόμενοι
με τους ελεγχόμενους άνδρες".

Με εκτίμηση.


8
Ιστορικό Αναγνωστών / Απ: Ιστορικό από Vento
10 Νοεμβρίου, 2013, 11:56:09 ΜΜ
Thanks Evans για την παρέμβαση  ;)
Να διευκρινήσω ότι οι αναζητήσεις μου δεν περιορίζονται στο προστατικό μασάζ...είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζω και μάλιστα έχοντας την "πολυτέλεια" από το προηγούμενο Πάσχα να έχω απαλλαγεί από τους αφόρητους πόνους χωρίς βέβαια να έχω θεραπευτεί.

Ασφαλώς έχω διαβάσει το ιστορικό σου... Όπως έγραψα ήδη, αναμένω να κάνω ένα διορθικό, θα ξαναεπισκεφθώ λοιμωξιολόγο και βέβαια θα θέσω το ζήτημα  της αποτελεσματικότητα της πενικιλίνης στον εντερόκοκκο (augmentin)  ;)

Και συμφωνώ μαζί σου (και με τον Phaethon) ότι υπάρχουν λύσεις χωρίς τις μαλάξεις...μάλιστα μου φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι  η ιατρική κοινότητα τις θεωρεί επικίνδυνες για την οξεία προστατίτιδα λόγω εξάπλωσης των μικροβίων, δεν είμαι σίγουρος μάλιστα αν αυτό μπορεί να αποδοθεί με τον όρο βακτηραιμία. Κάπου εδώ βέβαια θα πρέπει να τεθεί και το ζήτημα με το wand...ο μηχανισμός που λειτουργεί μου φαίνεται ο ίδιος με τις μαλάξεις...αν είναι επικίνδυνες οι μαλάξεις ανάλογη επικινδυνότητα φέρει και η χρήση του wand...9
χμ...ενδιαφέρουσα η θεωρία που σχημάτισες, υποθέτω ότι υποβοηθήθηκες από την μελέτη που έχεις στην κατοχή σου...

Επέτρεψέ μου ωστόσο, μη έχοντας στη διάθεσή μου την μελέτη και βασιζόμενος σε αυτά που έχεις ανεβάσει στο φόρουμ, να παρατηρήσω τα εξής:

1.  Οι ασθενείς της έρευνας  είχαν σίγουρα λάβει αντιβιώσεις πριν την έναρξη της έρευνας, πρόκειται για ασθενείς με χρόνια προστατίτιδα!

2. Το ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν μικρόβια ενδεχομένως είναι μειωμένο εξαιτίας της προηγούμενης χρήσης αντιβιωτικών...Δεν γνωρίζουμε πόσοι από τους ασθενείς εμφάνιζαν μικρόβια πριν την λήψη αντιβιωτικών, γνωρίζουμε μόνο πόσοι εμφανίζουν μικρόβια κατά την έναρξη της έρευνας...Επίσης, γνωρίζουμε ότι ακόμα και να μην ανιχνεύονται μικρόβια στον ασθενή μετά την αντιβιοτική θεραπεία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει συμπτώματα, κάποιο ποσοστό μόνο θεραπεύεται...ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να είναι ασθενής...

3. Δεν ανιχνεύονται πάντα  μικρόβια ακόμη και εάν υπάρχουν...Το γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι πήραμε τυφλά αντιβιώσεις και μας βρέθηκαν μικρόβια στην συνέχεια...

Sorry, αλλά μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν βλέπω να έχουν καμμία αξιοπιστία τα στατιστικά των ασθενών που τους βρέθηκαν μικρόβια, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν ως γενική άποψη την αποσύνδεση μικροβίων από την χρόνια προστατίτιδα...

Διορθώστε με αν κάνω λάθος...

Επιπλέον, το ποσοστό ασθενών που εμφανίζουν Enterococcus faecalis ξεπερνά το 50% του συνόλου των ουροπαθογόνων...ποιος μπορεί να αγνοήσει ένα τέτοιο ποσοστό?

Το αντίστοιχο ποσοστό των μη ασθενών είναι 30%. Μπορεί ένα μέρος αυτού του υποσύνολο των υγιειών να εμφανίσουν συμπτώματα χρόνιας προστατίτιδας στο μέλλον? Ποιός το αποκλείει?


Καλό βράδυ...

10
Ιστορικό Αναγνωστών / Απ: Ιστορικό από Vento
09 Νοεμβρίου, 2013, 08:47:40 ΜΜ
Δεν το κόβω να έχει διαθέσιμα τα σχετικά στατιστικά που αναφέρεις...πόσοι γιατροί έχουν τέτοιο feedback από τους ασθενείς τους? Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις...από τα γραφόμενα στο φόρουμ προκύπτει ότι ο "αγαπημένος" σας Ακατάν έχει ποσοστά επιτυχίας 95% αν δεν κάνω λάθος... ;D
Δεν γνωρίζω ακόμα εάν θα κάνω θεραπεία μαζί του...το ψάχνω...οι προστατικές μαλάξεις είναι μια επιλογή που δεν έχω δοκιμάσει και ίσως να έχουν να δώσουν κάτι...ακόμα και ο Dr. Shoskes τις αναφέρει ως επιλογή.

11
Ιστορικό Αναγνωστών / Απ: Ιστορικό από Vento
07 Νοεμβρίου, 2013, 11:32:28 ΜΜ
Ένα update...
Για τον Phaethon: ο ντόκτορας λέει ότι έχει ασθενείς που μετά την θεραπεία που προτείνει κάθε φορά, μπορεί και να ξεχάσουν την προστατίτιδα για 5 ή 10 χρόνια...κάποια στιγμή όμως θα ξαναγυρίσει...Αυτά είπε...

Εγώ για την ώρα προτίμησα να δω και λοιμωξιολόγο και κάνοντας στο επόμενο χρονικό διάστημα και διορθικό (επιτέλους...), θα δούμε τι περαιτέρω θεραπεία θ'ακολουθήσω...

12
Ιστορικό Αναγνωστών / Απ: Ιστορικό Lukas
07 Νοεμβρίου, 2013, 10:58:42 ΜΜ
Χαίρομαι που υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που δεν θέλει να με βγάλει τρελλό... ;D
13
Χμ...το ποσοστό ασθενών ασθενών που εμφανίζουν Enterococcus faecalis  είναι σχεδόν διπλάσιο συγκρινόμενο με το ποσοστό των μη ασθενών:

Enterococcus faecalis                                           
Ασθενείς                                                 Υγιείς
4,5%                                                        2,5%

Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι ασθενείς είχαν σίγουρα λάβει αντιβιώσεις (όπως και εγώ πριν την εμφάνιση του εντερόκοκκου), υπάρχουν πολλά ερωτηματικά...Κάποιος με πειστική εξήγηση?
14
Πολύ ωραίο post Evans... αξίζει εμβάνθυνσης η μελέτη...
15
Hyperban, πάρε και ένα link για...ολόκληρο το παγόβουνο (με το συμπάθειο...) της τεχνολογίας  nano silver...
http://libcloud.s3.amazonaws.com/93/e2/8/549/NanoSilverUS.pdf

Με τις υγείες μας....